ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไป

Office of General Education Mahasarakham University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไป จัดสอบ ณ ห้องสอบ RN1-204 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/repair-m165 คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ