หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

Office of General Education Mahasarakham University

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการที่ตรงตามหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ

เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการที่ตรงตามหน่วยงาน…
Read more

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำหรือเรียนแทน

รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2566 (นิสิตสามารถลงทะเ…
Read more

กำหนดการลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2566

กำหนดการลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2566 ที่มา : กองทะเบียนแล…
Read more

คอร์ส ENGLISH CONVERSATION

With Jonathan and Benjawan เรียนฟรี เรียนในห้องเรียน (F…
Read more

 นิสิตจากโครงการ MSU BCG Hackathon 2022 ร่วมออกบูทจัดแสดงสินค้า

วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย…
Read more

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“การจัดการศึกษาแบบบูรณาการศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้…
Read more

ขอแสดงความยินดี อผปส.ดีเด่น อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น

ขอแสดงความยินดี อผปส.ดีเด่น อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น

Verified by MonsterInsights