หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 14/2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.  สำนั…
Read more

GE ร่วมต้อนรับผู้เข้าประกวด Mister Global และจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานจากโครงการ MSU BCG Hackathon

สำนักศึกษาทั่วไป ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใ…
Read more

กิจกรรม Flagship Camp และ MSU SDGs Camp DREAM PROJECT

กิจกรรม Flagship Camp และ MSU SDGs Camp dream project (…
Read more

MSU Flagship Camp and MSU SDGs Camp at YoRice AMAZAKE Chiangm

กิจกรรม Flagship Camp และ MSU SDGs Camp at YoRice AMAZA…
Read more

Flagship Camp และ MSU SDGs Camp at Warmheart Family

กิจกรรม Flagship Camp และ MSU SDGs Camp at Warmheart Fa…
Read more

GE ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 11.30 น. สำนักศึ…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 13/2566

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.  สำนักศึ…
Read more

GE จัดโครงการ “พัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน”

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. สำนั…
Read more

Flagship Camp และ MSU SDGs Camp (ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทย…
Read more

Verified by MonsterInsights