ติดต่อเรา

Office of General Education Mahasarakham University

แผนที่สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
043-754300, 043-719839
– 043-719839 -งานตารางสอบ (เบอร์ภายใน 2105)
– 043-719839 -งานตารางเรียน (เบอร์ภายใน 2105)
– 043-719839 -งานวิเคราะห์ข้อสอบ ตรวจข้อสอบ คะแนนสอบ (เบอร์ภายใน 2097)
– 043-719839 -งานวิเคราะห์ข้อสอบ ตรวจข้อสอบ คะแนนสอบ (เบอร์ภายใน 2097)
– 043-754300 -งาน มคอ.3 และ มคอ.5 (เบอร์ภายใน 2109)
– 043-754300 -งานหลักสูตร เรียนซ้ำเรียนแทน งานเทียบโอนและงานเกรด (เบอร์ภายใน 2105)
– 043-754300 -งานพัฒนาอาจารย์และงานทำเนียบอาจารย์ (เบอร์ภายใน 2109)
– 097-2709470 -งานศูนย์ภาษา (เบอร์ภายใน 2052)

กลุ่มงานนโยบาย คลังและแผน
043-754571
เบอร์โทรภายใน
– 043-719822 – หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (เบอร์ภายใน 2115)
– 043-754571 – งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ (เบอร์ภายใน 2069)
– 043-719822 – งานการเงิน งานธุรการ (เบอร์ภายใน 2071)

กลุ่มงานบริหาร
043-754055
เบอร์โทรภายใน
– 043-754055 – งานพัฒนาระบบสารสนเทศ (เบอร์ภายใน 2113)
– 043-754055 – งานห้องเรียนรวม (เบอร์ภายใน 2103)
– 2057 (งานเลขานุการ งานความเสี่ยงและควบคุมภายใน)
– 043-719838 – งานบุคคล (เบอร์ภายใน 2113)
– 043-719838 – งานประชาสัมพันธ์ สื่อและเอกสารประกอบการสอน (เบอร์ภายใน 2113)

Facebook Chat

Facebook Fanpage
สำนักศึกษาทั่วไป
MSU Homeroom โฮมรูม

Facebook Group

แจ้งข่าวสำนักศึกษาทั่วไป MSU

Line Official
– https://lin.ee/nlFg7FT

         

แจ้งเรื่องร้องเรียน

>>คลิกที่นี่เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียน<<

ที่อยู่
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150

E-Mail : [email protected]
Webmaster : [email protected]