ผู้เขียน: admin

Office of General Education Mahasarakham University

ระบบเทียบโอนรายวิชา

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการใช้งาน ระบบเทียบโอนรายวิชาศึก…
Read more

ห้องเรียนรวม สำนักศึกษาทั่วไป

การดูตำแหน่งที่ตั้งห้องเรียนรวม และความหมายของชื่อห้องเ…
Read more

เว็บไซต์สำหรับเข้าสอบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไปวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

เว็บไซต์สำหรับเข้าสอบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไปวันพฤหัส…
Read more