หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

GE จัดโครงการ “การจัดการเรียนรู้ผ่านกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนสากล (PSF)”

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักศึ…
Read more

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดการแข่งขัน MSU BCG Business Model Pitching Competition

วันนี้ (24 เมษายน 2566) รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุกต์ ศรี…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  5/2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน  2566  เวลา 09.30 น. ส…
Read more

การอบรมหัวข้อ “BCG กับการขับเคลื่อนประเทศไทย”

วันที่ 20 เมษายนนี้ นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วม…
Read more

การปฐมนิเทศโครงการ MSU BCG Hackathon

วันที่ 19 เมษายนนี้ รศ.ดร.ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รอ…
Read more

ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 3 (รอบการสอบย้อนหลังวันที่ 12 เมษายน 2566)

 ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 3 (รอบการสอบย้อนหล…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  4/2566

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566  เวลา  13.30 น.&n…
Read more

GE สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน  2566  เวลา 13.00…
Read more

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566  เวลา  10.00 น. เ…
Read more

Verified by MonsterInsights