หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

Office of General Education Mahasarakham University

รับสมัครการแข่งขันโมเดลธุรกิจแบบ BCG ในโครงการ MSU BCG Hackathon 2024

เปิดรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีมละไม่เกิน 5 คน…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2/2566

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2/2566รายชื…
Read more

GE ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป นำ…
Read more

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา  2566

เมื่อวันจันทร์ที่  28  พฤศจิกายน  2565&n…
Read more

ระบบเทียบโอนรายวิชา

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการใช้งาน ระบบเทียบโอนรายวิชาศึก…
Read more