หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

วันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารราชนครินทร์ มห…
Read more

MSU Homeroom International Day 2023

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นสากล MSU Homeroom I…
Read more

Homeroom Open House 2023

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นสากล กิจกรรม Homero…
Read more

MSU HOMEROOM FESTIVAL 2023

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ศูน…
Read more

บุคลากร GE ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

บุคลากร GE ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจ…
Read more

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU INDIE Camp 2023

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิ…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9/2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น.  สำนักศ…
Read more

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2566 &nbsp…
Read more

Verified by MonsterInsights