เดือน: กุมภาพันธ์ 2022

Office of General Education Mahasarakham University

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำราเรียน

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำราเรียน/เอกสารประกอบการสอนหมว…
Read more

GE ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

วันนี้ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 10.30 น. สำนักศึ…
Read more

โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ

งานพัฒนานิสิต สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้…
Read more

การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 (มกราคม 65)

การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 ประจำเ…
Read more

Verified by MonsterInsights