หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 3 (รอบการสอบย้อนหลังวันที่ 12 เมษายน 2566)

 ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 3 (รอบการสอบย้อนหล…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  4/2566

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566  เวลา  13.30 น.&n…
Read more

GE สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน  2566  เวลา 13.00…
Read more

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566  เวลา  10.00 น. เ…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 2 (รอบการสอบย้อนหลังวันท…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 1 (รอบการสอบย้อนหลังวันท…
Read more

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่  2/…
Read more

Verified by MonsterInsights