หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนรายวิชา 0042007

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักศึกษาทั่วไป ร่…
Read more

English Version Below

(English Version Below) สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหา…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565…
Read more

GE จัดโครงการ “Workshop on Scoring Rubrics and Peer Assessment”

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. …
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่ว…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 14/2565

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่…
Read more

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมบรรยากาศองค์กรแห่งความสุข

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำ…
Read more