ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 3 (รอบการสอบย้อนหลังวันที่ 12 เมษายน 2566)

Office of General Education Mahasarakham University

📝📝 ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 3 (รอบการสอบย้อนหลังวันพุธที่ 12 เมษายน 2566)
🔎🔎รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไป (รอบที่ 3) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/repair-12042566