หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

MSU Homeroom organised a language and cultural exchange program for MSU & Gyeongin National University students.

15 February, 2023, MSU Homeroom organised a language an…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  2/2566

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์  2566  เวลา  13.30 น.  สำนัก…
Read more

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนรายวิชา 0042007

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักศึกษาทั่วไป ร่…
Read more

English Version Below

(English Version Below) สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหา…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565…
Read more

GE จัดโครงการ “Workshop on Scoring Rubrics and Peer Assessment”

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. …
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่ว…
Read more

Verified by MonsterInsights