โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ

Office of General Education Mahasarakham University

งานพัฒนานิสิต สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะผู้ประกอบการ ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มทักษะผู้ประกอบการ และนิสิตที่สนใจพัฒนาตนเอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Inspirational Talk (Online) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
เวลา 16.30 – 20.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม WebEx โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรวัฒน์ มหาสาร (ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ CHAKSARN) และนายสมภพ พานิชานุรักษ์ นิสิตสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Entrepreneur Boot Camp) จัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ณ ห้อง Co-working Space ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (On-Site) ได้แก่

2.1 กิจกรรมย่อย 1 Business Idea Workshop ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (2 วัน) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

2.2 กิจกรรมย่อย 2 Public Speaking Workshop ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 9 ถึงวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. (2 วัน) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อินธิสาร ไชยสุข อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

2.3 กิจกรรมย่อย 3 Video-Making Workshop ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. (2 วัน) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

2.4 กิจกรรมย่อย 4 Reconnecting the dots Workshop ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. (1 วัน) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ ผศ.ดร.อินธิสาร ไชยสุข อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาแผนธุรกิจที่มีศักยภาพ ทั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และเพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรมเข้าสู่เวทีการแข่งขันได้ ทั้งนี้ มีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 45 คน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส มาอบรมทักษะการทำวิดีโอเบื้องต้นให้กับนิสิตที่สนใจทั้งทางออนไลน์และ ณ ห้อง Smart Classroom

ภาพ : งานพัฒนานิสิต
ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights