โครงการ Active learning : Enhancing student engagement in online classes

Office of General Education Mahasarakham University

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความ


เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Active learning : Enhancing student engagement in online classes ขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธานเปิด โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์, รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช และอาจารย์รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์ จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และการพัฒนา Personal skill ของผู้สอนด้านทักษะการสื่อสารโต้ตอบและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 300 ท่าน

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights