GE จัดโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

Office of General Education Mahasarakham University

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.  สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)  ขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม CIsco WebEx  โดยถ่ายทอดสัญญาณ  ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ   ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights