ห้องเรียนรวม สำนักศึกษาทั่วไป

Office of General Education Mahasarakham University

การดูตำแหน่งที่ตั้งห้องเรียนรวม และความหมายของชื่อห้องเรียนใน ตารางเรียนนิสิต


ลำดับอาคารชื่อย่ออาคาร (ภาษาอังกฤษ)ห้องเรียนรวม 
1อาคารราชนครินทร์RNRN1-201(ห้องฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
2อาคารราชนครินทร์RNRN1-202(ห้องฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
3อาคารราชนครินทร์RNRN1-204(ห้องฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
4อาคารราชนครินทร์RNRN1-209(ห้องฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
5อาคารราชนครินทร์RNRN1-309
6อาคารราชนครินทร์RNRN1-310
7อาคารราชนครินทร์RNRN1-409
8อาคารราชนครินทร์RNRN1-410
9อาคารราชนครินทร์RNRN1-501
10อาคารราชนครินทร์RNRN1-504
11อาคารราชนครินทร์RNRN1-507
12อาคารราชนครินทร์RNRN1-509
13อาคารราชนครินทร์RNRN1-510
14อาคารราชนครินทร์RNRN1-601
15อาคารราชนครินทร์RNRN1-604
16อาคารราชนครินทร์RNRN1-607
17อาคารราชนครินทร์RNRN1-609
18อาคารราชนครินทร์RNRN1-610
19อาคารราชนครินทร์RNRN1-707
20อาคารราชนครินทร์RNRN1-709
21อาคารราชนครินทร์RNRN1-710
22อาคารราชนครินทร์RNRN1-801
23อาคารราชนครินทร์RNRN1-802
24อาคารราชนครินทร์RNRN1-803
25อาคารราชนครินทร์RNRN1-804
26อาคารราชนครินทร์RNRN1-805
27อาคารราชนครินทร์RNRN1-806
28อาคารราชนครินทร์RNRN1-807
29อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์PHPH-202
30อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์PHPH-203
31อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์PHPH-204
32อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์PHPH-205
33อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์PHPH-210
34อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ENEN-101
35อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ENEN-106
36อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ENEN-301
37อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ENEN-306
38อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพSC2SC2-101
39อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพSC3SC2-102
40อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพSC4SC2-103
41อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพSC5SC2-104
42อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพSC6SC2-106
43อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพSC7SC2-107
44อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพSC8SC2-108
45อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพSC9SC2-109
46อาคารคณะวิทยาศาสตร์SC1SC1-100
47อาคารคณะวิทยาศาสตร์SC1SC1-300
48อาคารสำนักคอมพิวเตอร์BB-408
อาคารราชนครินทร์ (RN)
หวั่นคุกคาม! ตั้งกรรมการสอบอาจารย์ “ม.มหาสารคาม” ไล่นิสิตกราบพวกโกงเงินคนจน
อาคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ (PH)
อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN)
อาคาร คณะวิทยาศาสตร์ (SC1)
อาคาร คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (SC2)
อาคาร สำนักคอมพิวเตอร์ (B)
Verified by MonsterInsights