คลิกดูรายละเอียดhttp://genedu.msu.ac.th/2021/ 
Read more
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Read more
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงค 
Read more
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 07.15 11.30 น. 
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภ 
Read more
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห 
Read more
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.0 
Read more
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565  เวลา 13.30 น.  
Read more