Mahasarakham ,Thailand
043-754055
geinnovation@msu.ac.th

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

ประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขนนุการฯ ครั้งที่ 6/2565

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. สำนัก…
Read more

MSU Homeroom Festival 2022

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  2565  เวลา 08.30-16.3…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  9/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม  2565  เวลา 13.30…
Read more

GE จัดโครงการพัฒนาบุคลากร  “การสร้างความสุขในการทำงาน”

เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.&…
Read more

GE ร่วมถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 29 วัด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย…
Read more

GE จัดกิจกรรม MSU Homeroom open house 2022

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม  2565  เวลา 10.00 น…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  8/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม  2565  เวลา 13.3…
Read more