ติดต่อเรา

แผนที่สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

งานนโยบาย แผนและคลัง 043-754571

งานบริหาร 043-754055

งานวิชาการและพัฒนานิสิต 096-8033125 , 096-8328040 ,043-754300

หมายเลขภายใน http://genedu.msu.ac.th/info/?page_id=86

ที่อยู่
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150

E-Mail : geinnovation@msu.ac.th
Webmaster : krissada.sak@msu.ac.th