วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคาม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกศึกษาทั่วไป (RN1-105) อาคารราชนครินทร์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมจัดสอบวัดผลประเมินแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคาม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกศึกษาทั่วไป (RN1-105) อาคารราชนครินทร์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมจัดสอบวัดผลประเมินแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบกลางภาค 2/2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กฤษฎา ศักดิ์คำดวง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

<ภาพกิจกรรม>

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามอบกระเช้าแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *