โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป

โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องโถง Co-Working Space อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะศักยภาพด้านการวิจัย เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและการพัฒนางานประจำ อันจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทุก ๆ ตำแหน่ง โดยสำนักศึกษาทั่วไปให้การสนับสนุนในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินการที่ผ่านมามีบุคลากรเพียงบางส่วน ที่สามารถทำวิจัยตามกรอบและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จควรจะมีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ รวมถึงให้คำแนะนำในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย อันจะส่งผลให้สำนักศึกษาทั่วไปเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรทุก ๆ ตำแหน่งสามารถทำวิจัยตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ อันจะส่งผลดีด้านการบริหารจัดการต่อไป
ซึ่งการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย

< ภาพกิจกรรม >

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามอบกระเช้าแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *