สำนักศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานการเงินสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือน ธันวาคม 2563 และไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้มอบกระเช้าของวัญปีใหม่ให้กับคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

< ภาพกิจกรรม>

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามอบกระเช้าแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *