ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN1-105 ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ) และการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแจ้งรายละเอียดการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ปรับปรุงเล็กน้อย รายงานโครงการและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของสำนักศึกษาทั่วไป รายงานข้อมูลการแจ้งเรื่องการสำรวจข้อมูลนิสิตหรือสาขาวิชาที่ยังไม่เรียนรายวิชา 0035 001 : หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปีการศึกษา 2564
และ สรุปข้อมูลการรับนิสิตชาวต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564
ในโครงการอบรมภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชาวต่างชาติ
(ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ)

นอกจากนี้ยังได้ พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ)
และพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โครงการความร่วมมือต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา ดูน้อยลง
23 ชม. ·
<ภาพกิจกรรม>

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมกา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *