ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN-105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักศึกษาทั่วไปจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อชีแจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินงาน ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พร้อมเตรียมรับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ต่อไป โดยมี อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา
<ภาพกิจกรรม>

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามอบกระเช้าแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *