ประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2564
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1-105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มงาน นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 4 เดือน และกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และพิจารณามอบผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

< ภาพกิจกรรม>

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามอบกระเช้าแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *