Breaking News
Home / “ผสานต้นทุนการจัดการขยะ สังคม วัฒนธรรม สู่ความยั่งยืน”บ้านโพธิ์หมู่ 10 และ หมู่ 20 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสาคาม

“ผสานต้นทุนการจัดการขยะ สังคม วัฒนธรรม สู่ความยั่งยืน”บ้านโพธิ์หมู่ 10 และ หมู่ 20 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสาคาม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม