Breaking News
Home / panupol

panupol

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21”

รายละเอียดของโครงการ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ …

Read More »