ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

About นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ

Check Also

ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคา เอกสารประกวดราคาซื้อTOR ราคากลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *