จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศ 201904090947-1

ราคากลาง  201904090947-2

About นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ

Check Also

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 91 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *