ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

About นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ

Check Also

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *