ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ออกแบบปรับปรุงโครงสร้างอาคารฯ

About นางสาวสุภารัตน์ ใจบุญ

Check Also

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *