Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ “คิด – ทำนอกกรอบสู่ความมั่งคั่ง” โดย คุณวิชัย ทองแตง

เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ “คิด – ทำนอกกรอบสู่ความมั่งคั่ง” โดย คุณวิชัย ทองแตง


เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คิด – ทำนอกกรอบสู่ความมั่งคั่ง” โดย คุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศ วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์

http://genedu.msu.ac.th/register

คลิกเพื่อลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

webmaster : krissada.sak@msu.ac.th