โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มาร์ติน วีลเลอร์ ฝรั่งหัวใจไทย กับข้อคิดดี ๆ ในการใช้ชีวิต”

ขอเชิญ นิสิต อาจารย์ บุคคลที่สนในเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มาร์ติน วีลเลอร์ ฝรั่งหัวใจไทย กับข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต” โดย คุณมาร์ติน วีลเลอร์ ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร นักแสดง และนักสร้างแรงบันดาลใจ

ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH-504) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดโดย สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร 0-43754-571, หรือ 043754333 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2113

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ Link ด้านล่าง

http://genedu.msu.ac.th/register

About admin

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) Download เอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *