งดให้บริการพื้นที่ Co-Working Space

เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณห้องงานพิมพ์สำนักศึกษาทั่วไป และมีการขนย้ายครุภัณฑ์บางส่วนมาเก็บไว้ในห้อง Co-Working Space ส่งผลให้พื้นที่ไม่สะดวกในการเปิดให้บริการ สำนักศึกษาทั่วไปของดให้บริการพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราว หากดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จะเปิดให้บริการตามปกติต่อไป

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *