ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2562


Download ไฟล์เอกสาร

About นางสาวรัตนา บุตรดี

Check Also

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค 2/2562

Download File เพื่อดูรายชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *