ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2562


Download ไฟล์เอกสาร

About นางสาวรัตนา บุตรดี

Check Also

ขอเรียนเชิญ นิสิตและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

ขอเรียนเชิญ นิสิตและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (0035001) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 13 พฤศจิการยน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *