อบรม/สัมมนา/ประชุม

เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ “คิด – ทำนอกกรอบสู่ความมั่งคั่ง” โดย คุณวิชัย ทองแตง

เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คิด – ทำนอกกรอบสู่ความมั่งคั่ง” โดย คุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศ วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ http://genedu.msu.ac.th/register คลิกเพื่อลงทะเบียน

Read More »

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มาร์ติน วีลเลอร์ ฝรั่งหัวใจไทย กับข้อคิดดี ๆ ในการใช้ชีวิต”

ขอเชิญ นิสิต อาจารย์ บุคคลที่สนในเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มาร์ติน วีลเลอร์ ฝรั่งหัวใจไทย กับข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต” โดย คุณมาร์ติน วีลเลอร์ ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร นักแสดง และนักสร้างแรงบันดาลใจ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH-504) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดย สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร 0-43754-571, หรือ 043754333 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2113 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ Link ด้านล่าง http://genedu.msu.ac.th/register

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “การสัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561” (หลักสูตร จ.)

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “การสัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561” (หลักสูตร จ.)    ลงทะเบียน     กำหนดการ    ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน     รายละเอียดเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

Read More »