ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2562

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2562 Download เอกสาร

Read More »

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2562

Download เอกสาร

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2562

JOBGE

Download เอกสาร

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2562

Download เอกสาร

Read More »

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (737017)

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (737017) สำนักศึกษาทั่วไป วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มีนาคม 2562 – 12 เมษายน 2562

Read More »