admin

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) Download

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพิ่มเติม (ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพิ่มเติม Download  

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพิ่มเติม (ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพิ่มเติม   Download เอกสาร

Read More »

จำลองระบบสอบให้กับนิสิตได้ทำการทดสอบผ่านระบบสอบออนไลน์

เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสอบออนไลน์ E-Testing Center จึงได้จำลองระบบสอบให้กับนิสิตได้ทำการทดสอบผ่านระบบสอบออนไลน์ โดยนิสิตสามารถสืบค้น ตาราง ทดสอบระบบ สอบออนไลน์ (E-Testing) ได้ที่ http://genedu.msu.ac.th/search ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป จะได้ทำการเปิดทดสอบระบบ ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) Download เอกสาร

Read More »

ขอเรียนเชิญ นิสิตและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

ขอเรียนเชิญ นิสิตและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมงาน มหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (0035001) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 13 พฤศจิการยน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชมผลงานนิสิตและผลการเรียนรู้การบริการวิชาการสู่ชุมชน (นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน) และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าชุมชน

Read More »

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2562

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2562 Download เอกสาร

Read More »

เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ “คิด – ทำนอกกรอบสู่ความมั่งคั่ง” โดย คุณวิชัย ทองแตง

เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คิด – ทำนอกกรอบสู่ความมั่งคั่ง” โดย คุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศ วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ http://genedu.msu.ac.th/register คลิกเพื่อลงทะเบียน

Read More »

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มาร์ติน วีลเลอร์ ฝรั่งหัวใจไทย กับข้อคิดดี ๆ ในการใช้ชีวิต”

ขอเชิญ นิสิต อาจารย์ บุคคลที่สนในเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มาร์ติน วีลเลอร์ ฝรั่งหัวใจไทย กับข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต” โดย คุณมาร์ติน วีลเลอร์ ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร นักแสดง และนักสร้างแรงบันดาลใจ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH-504) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดย สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร 0-43754-571, หรือ 043754333 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2113 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ Link ด้านล่าง http://genedu.msu.ac.th/register

Read More »