คลิกเพื่อ ตอบแบบประเมินการใช้งานระบบ E-Learning 
นิสิตที่เข้าศึกษา ปี 2558 สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Learning 
โดยใช้

       Username เป็น  รหัสประจำตัวนิสิต 
       Password เป็น  หมายเลขบัตรประชาชน 


ติดปัญหา User/Password 
ติดต่อได้ที่กลุ่มงานสารสนเทศ ชั้น 2 (RN-209) 

E-Mail : 
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ศักดิ์คำดวง  doraemon@msu.ac.th  (ภายใน 2017,2113)
นางสุลีพร อยู่หว้า  suleeporn.u@msu.ac.th (ภายใน 2057)


Skip courses
Skip ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

(No news has been posted yet)