Warning: Use of undefined constant UPG_PLUGIN_VERSION - assumed 'UPG_PLUGIN_VERSION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in D:\xampp\htdocs\info2\wp-content\plugins\odude-ecard\odude-ecard.php on line 183

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยมีการรายงานการเงินสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2564 และไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่กำหนด ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการของสำนักศึกษาทั่วไป ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 และมีการพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและข้อตกลงการชะลอการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่คณะกรรมบริหารสำนักศึกษาทั่วไปได้เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

GE ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

สำนักศึกษาทั่วไ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *