Warning: Use of undefined constant UPG_PLUGIN_VERSION - assumed 'UPG_PLUGIN_VERSION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in D:\xampp\htdocs\info2\wp-content\plugins\odude-ecard\odude-ecard.php on line 183

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำและวิจัยในชั้นเรียน

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำและวิจัยในชั้นเรียน
ว่าที่ ร้อยตรีกฤษฎา ศักดิ์คำดวง และนางสุลีพร อยู่หว้า ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2564 ในหัวข้อเรื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน” (Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption) และการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปได้นำเสนอบทความในรูปแบบการบรรยายด้วยวาจา (Oral Presentation) แบบ Online ด้วยโปรแกรม ZOOM จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. “การพัฒนาแบบฟอร์มเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบอัตโนมัติ” ผู้วิจัย คือ นางสุลีพร อยู่หว้า
2. “การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ห้องเรียนรวม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ผู้วิจัย ว่าที่ ร้อยตรีกฤษฎา ศักดิ์คำดวง

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมกา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *