จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 14/2563

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 14/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป และพิจารณาการขอแก้ไขผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา 2563 พิจารณารายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณา (ร่าง) คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้มอบกระเช้าของวัญปีใหม่ให้กับคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ามอบกระเช้าแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *