ประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2563

                วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง CO-Working Space ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสำนักศึกษาทั่วไป เช่น สรุปการมาปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2563 สถิติการแก้ไขเอกสารของแต่ละกลุ่มงานก่อนเสนอผู้อำนวยการ ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนกันยายน 2563 ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักศึกษาทั่วไป ประจำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 6/2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอรับทุน” การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล Digital Literacy for Industry 4.0  โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
               รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=genedu&set=a.3478189015595421

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพร กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

เมื่อวันอังคารท …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *