โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป หัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการ

         ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2563 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการ การเขียนหนังสือราชการและการสื่อสารภายในองค์กร” ตามนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการ ประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไปได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามสายงานที่ปฏิบัติงาน และเป็นการพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน  การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในด้านการทำวิจัย ส่งผลให้บุคลากรสามารถยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น และมีบุคลากรได้รับทุนอุดหนุนให้ทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน รวมถึงการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ส่งผลให้บุคลากรมีศักยภาพในด้านต่างๆ และเกิดประสิทธิผลต่อสำนักศึกษาทั่วไปต่อไป
          ในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้อย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีการสื่อสารที่ถูกต้อง และชัดเจน โดยมีบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 45 คน
         รายละเอียดเพิ่มเติม :  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=genedu&set=a.3465048713576118

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพร กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

เมื่อวันอังคารท …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *