ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

               วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN1-105) อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สำนักศึกษาทั่วไป จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
               ตามที่สำนักศึกษาทั่วไป ได้รับผิดชอบดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร โดยได้มีการดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และดำเนินกิจกรรมด้านการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น ทั้งนี้ ในการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนหลายกิจกรรมได้มีการประสานงานร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผลและได้รับการสนับสนุน การดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานร่วมกับสำนักศึกษาทั่วไป และกองทะเบียนฯ จึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีประเด็นหลักที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษและการคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต การตรวจสอบจบตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การกำหนดรายวิชาให้นิสิตเรียนนอกเหนือจากโครงสร้างหลักสูตรกำหนด การดำเนินการส่งผลการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
             รายละเอียดเพิ่มเติม  : https://www.facebook.com/media/set?vanity=genedu&set=a.3465235900224066

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพร กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

เมื่อวันอังคารท …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *