ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 11/2563

                  วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 11/2563 รายงานผลการดำเนินการจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 และพิจารณารายชื่ออาจารย์ผู้สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม) พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) จำนวน 1 รายวิชา และ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) จำนวน 1 รายวิชา พิจารณาหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว”  และพิจารณาผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
                รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=genedu&set=a.3456547814426208

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพร กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

เมื่อวันอังคารท …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *