โครงการสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

       โครงการสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
       วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง ประชุม RN1-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นระบบและกลไกในการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่ระบุไว้ในประกาศคุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563 ซึ่งในประกาศฯ ข้อ 4 วรรค(4) ได้กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามที่สำนักศึกษาทั่วไปกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ โครงสร้างและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) และรับทราบข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยกำหนดจัดโครงการจำนวน 2 ครั้ง คือวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Rn1-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีอาจารย์สมัครสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพิ่มเติม จำนวน 24 ท่าน
      รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=genedu&set=a.3443529802394676

About กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เข้ามอบกระเช้าของขวัญและขอพร กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

เมื่อวันอังคารท …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *