ระบบแจ้งความประสงค์การสอบรายวิชา 0043001 การคิดเชิงออกแบบ

📣📣📣ประกาศการดำเนินการจัดสอบกลางภาครายวิชา 0043001 การคิดเชิงออกแบบ
1. รายวิชา 0043001 การคิดเชิงออกแบบ จะดำเนินการจัดสอบใหม่ 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ ดังนี้
1.1 ให้นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 0043001 การคิดเชิงออกแบบ แจ้งความประสงค์ของตนเองว่า ประสงค์ “สอบใหม่” หรือ “ใช้ผลการสอบเดิม”  ทั้งนี้ นิสิตสามารถ
ตรวจสอบคะแนนสอบรอบแรกได้จากระบบดังกล่าว
1.2 นิสิตที่แจ้งความประสงค์ “สอบใหม่” จะต้องใช้ผลคะแนนจากการสอบใหม่เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
2. กำหนดวันสอบใหม่ คือ วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น. โดยสอบแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
3. สำนักศึกษาทั่วไป จะเปิดรับข้อมูลการแจ้งความประสงค์และยืนยันข้อมูล จนถึงวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. หากพ้นช่วงวันและเวลาดังกล่าวแล้วนิสิตยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล จะถือว่านิสิตประสงค์จะ “ใช้ผลการสอบเดิม”

 

คลิกเพื่อเข้าระบบ

 

หมายเหตุ เฉพาะรายวิชา การคิดเชิงออกแบบ (0043001) เท่านั้น

About Panupol Pasangkeenee

Check Also

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ครั้งที่ 2

สำนักศึกษาทั่วไ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *