ข่าวสำหรับนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง รายวิชาศึกษาทั่วไป กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง รายวิชาศึกษาทั …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไปเปิดระบบทดสอบออนไลน์ให้นิสิตได้ทดสอบการใช้งาน เพื่อรองรับการใช้สอบจริงในการสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

สำนักศึกษาทั่วไปเปิดระบบทดสอบออนไลน์ให้นิสิตได้ทดส …

Read More »